Rapporterer dere riktig informasjon om arbeidstidsordningene?

Rapporter SAP

Statistisk sentralbyrå bruker informasjon om arbeidstidsordning for å få oversikt over skift og turnus i ulike næringer og sektorer.

Altinn presiserte i et tidligere E-dag nyhetsbrev viktigheten av at du fyller ut feltet arbeidstidsordning for alle fast- og timelønte som er i et ordinært eller maritimt arbeidsforhold.

I SAP oppdateres dette i en tabell som ivaretar innrapporteringen videre til Altinn. Det er derfor viktig at alle påser at denne tabellen blir vedlikeholdt og oppdatert ved endringer på eksisterende arbeidsplaner og spesielt ved oppretting av nye.
Vi oppfordrer alle til å ta en opprydding og oppdatering i denne tabellen slik at dere starter 2017 med å rapportere riktige data.

Ønsker din bedrift hjelp til en gjennomgang, eller har dere spørsmål rundt dette?
Ta kontakt med Marita Johansen hos Sariba