Digitalt personalarkiv: Vad behöver din organisation egentligen?

Digitalt personalarkiv

Av: Ana Romero

Vi vet att organisationer har många behov i samband med HR-processerna, och bland dessa behov finns hanteringen av dokument som rör anställda, helst i ett digitalt personalarkiv. Detta gäller hela vägen från generering, till lagring och slutligen arkivering och/eller radering av dokumenten. Anställdas dokument förekommer i alla olika processer på HR; från rekrytering, anställning, introduktion, personalutveckling, löneutbetalning till uppsägning i form av avsked eller pensionering.

Att hantera dokument som rör den anställde kan vara både utmanande och tidskrävande; processen kan variera från land till land, men det kan också följa ett generiskt ramverk, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). För att uttrycka det med andra ord: Att hantera dokument relaterade till anställda kan vara en komplex process, och det kan också bli dyrt.

Lyckligtvis finns det en lösning som klarar allt - PeopleDoc by UKG!

Vad är egentligen PeopleDoc?

PeopleDoc är ett molnbaserat, digitalt personalarkiv som gör det enklare för både HR, chefer och anställda att arbeta med personalrelaterade dokument. Med PeopleDoc kan du skapa, signera, lagra, få tillgång till, dela och radera personalakter på ett säkert ställe. Det är tillgängligt på alla enheter och är oberoende av din fysiska plats.

System + kompetens = framgång

På Sariba har vi implementerat HR-system i över 20 år, och när du kombinerar vår erfarenhet och expertis med PeopleDocs digitala personalarkiv kommer din organisation att vara mycket väl rustad för att hantera de anställdas livscykel. PeopleDoc kommer att göra det enkelt för din HR avdelning att hantera dokumenten effektivt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Varför välja PeopleDoc:

Det finns många skäl att välja PeopleDoc, tillhandahållet av Sariba, här är några av dem:

  • Medarbetarfiler kan genereras och skickas till anställda för underskrift – snabbt och enkelt
  • Anställda kan själva skicka sina dokument via e-post till en angiven inkorg – lätt att använda
  • Olika dokumenttyper kan sparas baserat på medarbetarens anställningsdatum, slutdatum eller annat anpassat datum - så här ser du till att stanna kvar compliant
  • HR få full kontroll över dokument med nära förestående utgångsdatum. Dessutom kan administratörer granska de relevanta dokumenten, vilket ger dig full kontroll över hela processen.
  • PeopleDoc passar mycket bra ihop med både SAP SuccessFactors och SAP HCM, och integreras också med nästan alla centrala HRIS-applikationer och HR verktyg för rekrytering, löneadministration, hantering av IT-ärenden och HR chatbots - en bra matchning för (nästan) alla HR-system.

Kort sagt erbjuder PeopleDoc ett centraliserat, digitalt personalarkiv – allt inom ett enkelt användargränssnitt som ger utmärkta användarupplevelser.

Vi på Sariba har hjälpt företag att effektivisera sina HR-processer i över 20 år. Kontakta oss, vi guidar dig gärna genom din filhanteringsresa.

kontakta oss