SAP SuccessFactors Employee Central Löner - framtidens lösning för löner

Blickar mot framtiden - Employee Central Payroll

Att arbeta med lön är inte nödvändigtvis en enkel sak. Du måste förstå en relativt komplicerad uppsättning av regler, du måste se till att alla detaljer är korrekta; ja man måste helt enkelt vara pinsamt korrekt. Det finns inget som heter nästan angående lön – Här ska allt stämma.

Runt omkring i norska företag finns ett antal mycket skickliga tjänstemän som var och en har värdefull kompetens. Många företag har komplexa lösningar och dessa bygger ofta på manuella rutiner. Sammantaget är många företag helt enkelt för beroende av enskilda anställda. För vad gör du den dag en av dina nyckelmedarbetare går i pension? Eller om hen skulle byta arbetsgivare?

Det är lätt att bli stressad av dessa frågor, men som tur är finns det en lösning på det hela. Lösningen heter SAP SuccessFactors Employee Central Payroll, och det är den lösning som gör att du kan flytta regelverk, logik och manuella rutiner från den anställdes huvud till ett system. Det är också den lösning som upptäcker fel innan lönen faktiskt körs. Låter fantastiskt, eller hur?

En molnbaserad lönelösning som levereras i ett toppmodernt gränssnitt

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll är en molnbaserad lönehanteringslösning som levereras i ett toppmodernt gränssnitt. Lösningen har samma robusta lönemotor som finns i SAP HCM, en lösning som är välkänd som en solid och stabil lönelösning på de flesta löneavdelningar.

Lösningen låter dig automatisera alla steg i löneprocessen och du får möjlighet att sätta upp kontroller av datakonsistens och medarbetardata, redan innan den första lönekörningen.

Lösningen låter dig sätta upp egna kontroller och valideringar av lönerelevant data och den kommer med egna roller för löneansvarig och för löneanställda. Detta ger dig möjlighet att kontrollera behörighet till olika arbetsuppgifter, samtidigt som du får full kontroll över framstegen i den pågående lönekörningen.

Men hur är det med dig som löneadministratör?

För dig som jobbar med löneadministration är vårt påstående att Employee Central Payroll är en gåva. Automatisering, systematisering och förenkling av processer ger dig en mer förutsägbar arbetsdag och en jämnare arbetsbelastning. Genom att logik och regelverk flyttas in i systemet minskar risken för manuella fel avsevärt och du kan fokusera på andra viktiga uppgifter.

Skulle det inte vara trevligt med ett lönesystem som gjorde att man både kunde upptäcka och rätta till fel innan löneräkningen faktiskt körs? Eftersom det är möjligt slipper du att arbetsuppgifterna ackumuleras precis innan lönen ska köras och du slipper (eller åtminstone minskar) behovet av övertidsarbete.

Eftersom det är lätt att flytta uppgifter mellan anställda blir det också lättare att ta ledigt och att ta semester. Låter väl bra?

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll:

  • Gör att du enkelt kan hantera felmeddelanden och avslag i lönekörningen
  • Ger dig tydlig information om nyckeltal som är skräddarsydda efter ditt företags behov
  • Levereras med aktivitetsloggar och möjlighet att logga anteckningar
  • Kommer med en mycket bra lösning för ersättning
  • För Norge: Integration med Altinn för skattekort, inkomstdeklaration och A-deklaration ingår
  • Uppdatering av lösningen för att hantera ny utveckling och förändringar som införts av regeringen ingår också
  • Gör att du kan extrahera kundspecifika rapporter, lönefunktioner/löneoperationer och separata kundspecifika lönekategorier

Välj rätt lösning – och rätt partner

Vi på Sariba har över 20 års erfarenhet av lönehantering och alla som jobbar med lönehantering hos oss har praktisk lönerfarenhet med sig i kompetenspåsen. Skulle du kunna tänka dig en lönelösning som fungerar med dig, och som stödjer dig genom hela löneprocessen? Skulle du också kunna tänka dig en partner på lön, som verkligen kan lönefrågor?

SuccessFactors Employee Central Payroll och Sariba är det rätta valet.