Konflikter på arbeidsplassen: Rapporten er klar!

Sariba har gjennomført en undersøkelse om konflikter på arbeidsplassen

konflikter

 

Høsten 2016 gjennomførte vi en undersøkelse blant norske ledere for å kartlegge konflikter på arbeidsplassen. Undersøkelsen ble besvart av 630 respondenter, og tegner et tildels dystert bilde av et høyt konfliktnivå i næringslivet.

Nå er rapporten fra undersøkelsen klar – les den her!