8 gode grunner til å digitalisere rekrutteringsprosessen

digitalisere rekrutteringsprosessen
Digitalisering. Hva legger vi egentlig i dette? Og er det slik at alle HR-prosesser må digitaliseres? Digitalisering kan virke som en stor og omfattende oppgave, for hvor skal du egentlig begynne? Vi mener at det er en god ide å starte der skoen trykker mest, og der du har størst gevinster å hente, for eksempel ved å digitalisere rekrutteringsprosessen. Å ansette rett person i rett stilling er generelt en god ide, fordi en feilansettelse koster både mye tid og penger. Det er derfor viktig å gjøre det riktig, første gang.

 

Under følger 8 gode grunner til hvorfor vi mener dette er klokt å gå for digitalisere rekrutteringsprosessen.

1. Du ønsker å tiltrekke deg de aller beste hodene i din bransje og for å få til nettopp dette må du vise deg som den fremoverlente og moderne arbeidsgiveren du er. Ved å ha en enkel og digital rekrutteringsløsning, hvor det for eksempel er å lett å legge inn CV-en sin, fremstår du som et godt alternativ, når de klokeste hodene velger hvor de vil søke.

 

2. Den nye generasjonen arbeidstakere forventer en heldigital arbeidshverdag. For å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, er det viktig at du tar deres ønsker på alvor.

 

3. Rekruttering er en del av ansattopplevelsen, og denne ønsker du selvsagt at skal være så god som mulig.

 

4. Du ønsker å tiltrekke de flere av de riktige arbeidssøkerne når du rekrutterer. Du ønsker deg rett og slett kvalitet i kvantiteten.

 

5. GDPR! Ved å ha en digital rekrutteringsprosess eliminerer du både papir og e-poster og sørger for at all personlig informasjon behandles og oppbevares på en trygg og hensiktsmessig måte.

 

6. Det går raskere! Du får raskt avklart både hvem som er aktuelle og hvem som ikke er det, noe som er bra for alle involverte. Du ønsker jo at de aktuelle kandidatene skal holdes varme, samtidig som du ønsker at de som ikke kom gjennom nåløyet raskt får beskjed om dette, og kan gå videre i sine jobbsøkerprosesser.

 

7. Få kompetansen du ser etter! Har du opplevd at kandidaten ikke lever opp til det han/hun har skrevet i søknaden sin? Ved å stille strategiske spørsmål i dynamiske spørsmålsskjema avklarer du fort om dette er en kandidat for deg eller ikke.

 

8. Bruk mindre tid (og penger) på ansettelser. Et godt rekruteringssystem grovsorterer søknadene og lar deg enkelt finne frem til de mest aktuelle kandidatene. I tillegg vil en digital rekrutteringsprosess sørger for at automatiske mailer sendes til kandidater som har fått avslag. Her er det mye tid (og penger) å spare.

 

Vi i Sariba har lang erfaring med både prosessforbedring, digitalisering og rekrutteringsprosessen. Vi har også svært god erfaring med å digitalisere rekrutteringsprosessen. Ønsker du tips, råd eller en faglig god diskusjon, er du velkommen til å ta kontakt.

Gratis guide til motiverte ansatte