HR i offentlig sektor

HR i offentlig sektor

14. – 16. januar deltok Sariba på konferansen HR i offentlig sektor. Konferansen gikk av stabelen på Scandic Hotell Lillehammer, og er et årlig arrangement i regi av HR Norge.

Konferansen, som er en møteplass for ansatte innen HR i offentlig sektor, er Nordens største for HR og ledelse. Her var det lagt opp til gode og relevante foredrag, faglige temaer tilpasset offentlig sektor, samt nettverksmuligheter.

Store endringer i offentlig sektor

Offentlig sektor står ovenfor store endringer og HR spiller en nøkkelrolle når det kommer til å støtte organisasjonene i de nødvendige endringsprosessene. Sariba har kunder både i privat og offentlig sektor, og vi har derfor god kunnskap om hvilke utfordringer som er knyttet til HR-prosesser i de ulike sektorene.

Fra Sariba deltok Erik Hovden og Steinar Sabbasen. I tillegg til å være til stede med egen stand, holdt Steinar et såkalt nanoforedrag. Et Nanoforedrag foregår på fem minutter, og på disse fem minuttene presenterte Steinar Saribas sertifiserte pakkeløsning, Sariba People Centric. Steinar forklarte de oppmøte deltakeren hva Sariba People Centric er, og hvilke gevinster vår pakkeløsning kan gi bedrifter i offentlig sektor.

Fra Saribas stand rapporteres om mye og hyggelig besøk. Mange av de besøkende deltok i vår konkurranse. I konkurransen skulle deltakerne dele sine tanker om hva de mener er viktig innen HR i 2020. Dette ble oppsummert i to ord pr deltaker, og disse ordene fikk plass i vår ordsky.

Her kan du se hva deltakerne mener er viktig innen HR i 2020:

Ordsky

Det viser seg at mange har fokus på de samme områdene, når de tenker på hva som er viktig for HR i 2020. Digitalisering, endring og lederstøtte er ord som kommer høyt opp. Innholdet i ordskyen skapte grunnlag for gode og konstruktive samtaler, med både nye og allerede eksisterende bekjentskaper.

Blant deltakerne i konkurransen ble det trukke en vinner. Dette ble Liv Ragna Garden fra Universitetet i Tromsø. Hun fikk med seg en Google Home Smarthøytaler.

Vinner av konkurranse

Vi gratulerer Liv Ranga med seieren i konkurransen, og takker alle oppmøtte for fine innspill il vår ordsky.

Vil du vite mer om hva Sariba kan hjelpe deg med, eller om Sariba People Centric, er du velkommen til å ta kontakt.