SAP HR og SuccessFactors i Stavanger

To nissefiguerer stående på et Sariba-notatark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverksmøte

Vi i Sariba har i flere år arrangert nettverksmøter for SAP HR- og SuccessFactors-brukere i Stavanger-regionen. Bakgrunnen for nettverksmøtene er å skape en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging for de som jobber med nettopp SAP HR og SuccessFactors i samme region. Her settes det av tid til å diskutere problemstillinger og utfordringer som oppstår i en travel arbeidshverdag. I tillegg deles erfaringer, tips og gode råd. Vi i Sariba stiller hvert år med noen av våre fremste eksperter slik at også vi kan bidra med faglig kompetanse og tilstedeværelse i samtalene. Agendaen varierer fra gang til gang, men fast på programmet er at vi i Sariba informerer om siste nytt fra SAP, samt om hva som skjer hos oss. Det settes også av tid til både mingling og erfaringsutveksling, alt dette over en god og hyggelig frokost.

SAP HR og SuccessFactors i Stavanger

Den 28. november gikk årets siste nettverksmøte av stabelen. Deltakerne som møtte opp fikk høre vår erfarne kollega, Tor Flugsrud, snakke om nyheter og endringer i SAP Lønn. Tor ga de oppmøtte en status på kommende endringer i sykerefusjonsløsningen. Han snakket også om hvilke effekter kommunesammenslåingen vil ha i SAP. I tillegg snakket Tor blant annet om hvordan vi må forholde oss til fødselsnummer med avvikende dato, og han ga deltakerne siste nytt om både a-meldingen og supportpakker ved årsslutt.
Siden forrige nettverksmøte har Sariba hatt gleden av å ansette flere nye konsulenter, både i Stavanger, Oslo, Spania og Sverige. De oppmøte på nettverkstreffet fikk hilse på våre to nye Stavangerbaserte kollegaer, Elena og May Lise. Vår kollega Marita Johansen ga deltakerne siste nytt fra Sariba, før hun snakket om siste nytt fra SAP som omhandler lønn i skyen.

Lønn i skyen for Norge

Som mange kjenner til ble SAP SuccessFactors Employee Cenral Payroll for Norge lansert nå i november. Det betyr at det nå er mulig å kjøre lønn i skyen i SuccessFactors. Dette er gode nyheter både for de som har SAP HR Onprem og de som vurderer SuccessFactors som HR system. Med dette som bakteppe presenterte Marita det SAP selv mener er topp 10 grunner for å ta denne løsningen i bruk, før hun gikk gjennom hvordan dette både vil se ut og kan gjøres i praksis. Denne delen ble avsluttet med en demo av Payroll controll Center.

Fra årets siste nettverksmøte meldes det om både god frokost og stemning, faglig nyttige diskusjoner. Ønsker du å vite mer om temaene som ble diskutert? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.