Medarbeider og ledelsesundersøkelser

Ta medarbeider- og ledelsesundersøkelser til et nytt nivå

medarbeider- og ledelsesundersøkelser

Ønsker du å måle pulsen på din organisasjon? En vel gjennomført medarbeider- og ledelsesundersøkelse lar deg gjøre akkurat dette. Før du går i gang er det flere ting du bør tenke på, for å sikre at undersøkelsen gir deg den informasjonen du er på jakt etter.

Vi anbefaler at du stiller deg de fire følgende spørsmålene før du setter i gang med undersøkelsen:
1) Hva ønsker jeg å oppnå med å gjennomføre undersøkelsen?
2) Hvordan skal undersøkelsene gjennomføres og følges opp?
3) Har jeg den nødvendige kompetansen som skal til for å gjennomføre en undersøkelse?
4) Har jeg IT-støtteverktøyet jeg trenger?

Gjennomføring av medarbeider- og ledelsesundersøkelser

For å gjennomføre en god undersøkelse er det viktig at du stiller de riktige spørsmålene, at de stilles på rett måte. Du må også ha et godt verktøy, både for å ta imot svar, men også for å analysere disse slik at du får satt i gang riktig tiltak, raskt.

For å stille de riktige spørsmålene kreves det erfaring. Det er derfor viktig at du tar en titt på din egen organisasjon og ser om dere har den erfaringen som trengs for å gjøre nettopp dette. Har dere ikke det kan det være lurt å inngå et samarbeid med rådgivere som har akkurat denne kompetansen.

Vi i Sariba har i mange år gjennomført medarbeider- og ledelsesundersøkelser i både offentlig og privat sektor. Vår erfaring viser at du får mest verdi ved å gjennomføre undersøkelser når resultatene blir brukt som et verktøy for dialog, og når de forhåndsdefinerte målene er økt kvalitet og forbedring.

Det er viktig at spørsmålene i undersøkelsen oppleves som relevante og at undersøkelsesverktøyet er enkelt å bruke på en digital flate som PC, mobil eller nettbrett. Det er også viktig at mottakerne opplever at undersøkelsen har et spesifikt formål, og at de tilfører bedriften en form for verdi når de svarer på den. Når du raskt setter i gang konkrete tiltak med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsene, opplever dine ansatte akkurat dette.

Har dine undersøkelser tydelige mål?

Alt for mange selskaper, som utfører medarbeider- og ledelsesundersøkelser, utfører disse uten tydelige mål. Dette fører til at både ledere og medarbeidere er relativt likegyldige til oppfølgingen av undersøkelsene og til tiltakene som settes i gang. Når dette skjer vil resultatene av undersøkelsene gi lite verdi for din organisasjon. For at du skal få mest mulig ut av en undersøkelse, må engasjementet starte hos ledelsen. Ledelsen må kreve både fremdrift og resultater. De må også overvåke utviklingen, ha en klar og tydelig rapport- og oppfølgingsstruktur, og se resultatene opp imot andre bedriftsmål.

Når medarbeider- og ledelsesundersøkelser gjennomføres er det lett å ha alt fokus på metode, og på å gjennomføre undersøkelsen på en mest mulig effektiv måte. Vi i Sariba har i stedet fokus på hele undersøkelsens livssyklus. Denne starter med planleggingen og ender med at vi spør deltakerne om de så at deres svar førte til konkrete tiltak. Når vi jobber, starter vi med slutten av undersøkelsen. Her ser vi for oss at medarbeider og ledere svarer på spørsmålet «Så du konkrete resultater basert på innspillene du ga i den siste undersøkelsen?»

Vi ønsker selvsagt et positivt svar på dette spørsmålet. For å få til dette jobber vi, sammen med deg, for å utvikle en effektiv og realistisk plan. Denne planen skal inneholde konkrete tiltak som må iverksettes for at vi, i fellesskap, skal komme akkurat dit. Endringer som forbedrer ansattopplevelsen er målet med undersøkelsen, ikke selve undersøkelsen.

En forskningsbasert løsning for medarbeider- og ledelsesundersøkelser

Vår løsning er forskningsbasert og gir deg verdifull innsikt i hvordan du tolker og følger opp resultatene. Vi veileder deg også i hvordan du iverksetter og følger opp tiltak basert på resultatene, hele tiden med fokus på målet.

På Saribas team finner du konsulenter med lang erfaring innen medarbeider- og ledelsesundersøkelsers livssyklus. Vi bruker et metodeverk som dekker alle faser i prosjektet, som starter med forberedelser, går videre til gjennomføring og avsluttes med oppfølging.

Alle våre konsulenter er både trent i, og dyktige på kommunikasjon. Dette gir ekstra verdi i alle faser i din medarbeider- og ledelsesundersøkelse.

I løpet av våre 20 år i bransjen har vi vært innom en rekke forskjellige verktøy for gjennomføring av medarbeider- og ledelsesundersøkelser. Når vi rådgir våre kunder, er vi opptatt av å tilby det beste. Dette gjør vi ved å tilby verktøyet SAP Qualtircs, en brukervennlig og smidig løsning som også kan integreres direkte med SAP SuccessFactors.

SAP Qualtrics en innovativ løsning for deg

Fordelene ved å ta i bruk SAP Qualtircs er mange. Vi har trukket ut det som vi mener er det aller viktigste for deg:

 • Du får en innovativ brukeropplevelsesplattform som engasjerer dine ansatte.
 • Dine ledere gis mulighet til å sette i gang tiltak, basert på real-time innsikt.
 • Du får en medarbeiderengasjementsløsning i verdens klasse, som bistår dine ledere i å utvikle sine ansatte, ved å kartlegge styrker og avdekke svakheter
 • Vi gir deg muligheten til å ta medarbeiderengasjement til et nytt nivå! Sett i gang tiltak basert på dataanalyse, forskning og beste praksis.
 • Ta pulsen på din organisasjon i alle de viktige stadiene i en ansatts livssyklus, for eksempel:
  • Ved on- og offboarding
  • Når de kommer tilbake fra en foreldrepermisjon
  • Ved et jobbskifte
  • Ved fravær
 • Du får tilgang til ekspertise. Vi hjelper deg med å designe og implementere verdiskapende engasjement i din organisasjon

SAP Qualtircs er en global aktør i rask vekst, med over 11.000 kunder. Dette inkluderer blant annet Danske Bank, Nordea, Tryg, Telenor, Storebrand, Wallenius Wilhelmsen and 1.800 universities and educational facilities including UiO, NTNU, BI, OsloMet and UiS.

Vet du hva du ønsker å oppnå vår du gjennomfører undersøkelser? Har du en plan for gjennomføring og oppfølging? Og har du rett kompetanse og det verktøyet du trenger for å gjennomføre undersøkelsen på en smidig måte?

Når du har planer om å gjennomføre medarbeider- og ledelsesundersøkelser, er Sariba og SAP Qualtircs valget du bør ta. Kontakt gjerne Steinar Sabbasen når du ønsker en demo eller mer informasjon.