Min arbeidsdag som løsningsansvarlig i et implementeringsprosjekt

løsningsansvarlig

Av Lennart Jonsson

Vår dyktige kollega Lennart Jonsson har skrevet et blogginnlegg hvor han deler tanker om det å være løsningsansvarlig for implementeringen av et HR-prosjekt, innen SAP SuccessFactors. Her støter han på både gleder og utfordringer.

Å være løsningsansvarlig i et HR-prosjekt, som inkluderer hele eller deler av SAP SuccessFactors, er en utfordrende men samtidig veldig inspirerende jobb. En HR-implementering består nemlig av en rekke ulike deler. Dette er viktige deler, store som små, som du kanskje ikke tenker over i oppstarteren av et prosjekt – hvis du da ikke har erfaring med rollen som løsningsansvarlig.

Modulansvarlig vs løsningsansvarlig

I et prosjekt er det naturlig at alle modulansvarlige sørger for at deres modul fungerer som den skal, men det er også utrolig viktig at noen sørger for at modulene snakker godt sammen. Min erfaring er at det er en fordel om den som er ansvarlig for masterdata og Employee Central også er løsningsansvarlig, fordi dette er en rolle som sørger for at helheten følges opp.

Det å fange opp alle felt og all data som trengs hos de ulike kundene er viktig. Men når du skal flette det hele sammen med de andre modulene, med prosessene, innlogginger, integrasjoner, tester, endring av prosesser og kanskje til og med nye prosesser, da kan det hele bli veldig komplekst. Noe som virker som en liten endring i en modul, kan påvirke funksjoner i andre moduler. Det er i disse tilfellene behovet for en løsningsansvarlig, en som ser helheten, en som holder oversikten, virkelig gjør seg gjeldende.

Spørsmål og svar

Siden jeg har rollen som løsningsansvarlig forventer mange kunder, forståelig nok, at jeg skal kunne svare på alle spørsmål, i alle møter. Det hadde selvsagt vært fint om dette lot seg gjøre, men det er dessverre ikke alltid tilfellet. Til tross for at jeg, og de andre løsningsansvarlige i Sariba, har mange års erfaring både innen rollen, men også i prosjekter, er det slik at selv de prosjektene med samme utgangspunkt, ofte tar sin egen retning, og hver implementering blir derfor unik.

Et annet faktum som gjør jobben ekstra kompleks er at SAP kommer med to systemoppdateringer i året. Dette er jo en glede for alle som har SAP SuccessFactors fordi det byr på både nye og forbedrede funksjoner og prosesser. Men når du er midt i en implementering må du plutselig ta høyde for disse endringene, og veve disse inn, der det er forenelig.

Jeg har aldri før hatt en rolle der mottoet «livet er en livslang læring» passet bedre inn

Krav også til kunden

En HR-implementering stiller også store krav til kunden. Vi i Sariba kan hjelpe deg med «beste praksis», erfaring fra andre kunder, og vi kan gi deg gode råd. Men vi kan ikke beslutte hvilke felter, prosesser og lignende du skal ta i bruk. Et godt samarbeid med kundens HR- og IT-avdeling er derfor veldig viktig. Det samme gjelder samarbeid med eventuelle tredjepartsleverandører som i dag leverer andre systemer til kunden.

Det aller morsomste med jobben min, er når jeg kan bidra til nye arbeidsprosesser; prosesser som kanskje ingen egentlig har tenkt på før, men som løser en kundes behov, og som forbedrer en kundes arbeidshverdag. For å lykkes i min rolle må man ha ekspertkunnskap blandet med nyskapende tenkning og mange, mange møter 😊. Dette gjør rollen både interessant og spennende.

Sariba er like mye en familie som en arbeidsgiver. Vi jobber tett sammen og drar nytte av hverandres ferdigheter. På denne måten leverer vi de beste implementeringene vi overhode kan, og vi lærer stadig bedre og nye måter å gjøre dette på.

Jeg har aldri før hatt en rolle der mottoet «livet er en livslang læring» passet bedre inn😊
/Lennart

New call-to-action

X
X