Sariba fyller 15 år – vi feirer med en makeover!

Sariba i ny drakt

1. september 2015 fyller Sariba 15 år. Dette feirer vi med en ny grafisk profil og nye nettsider, og gleder oss over at hele vårt grafiske uttrykk er tilpasset 2015.

«Sariba har vært i en kontinuerlig endringsprosess for å best mulig kunne støtte våre kunder. Vi har gått fra å være en bedrift som utelukkende leverte SAP HR løsninger til å bli et prosessorientert HR-hus. Samspill mellom strategi, prosess og teknologi er nødvendig for å skape effekter innen HR-relaterte prosesser. Dette er til glede både for våre kunder og for våre ansatte» sier Lionel Layerle, Saribas nye administrerende direktør.

«Det å få jobbe med hele prosesser og ikke kun system er svært lærerikt. Det er nyttig å se helheten i det jeg jobber med. Dette bidrar til bedre prosessforståelse noe som absolutt er til glede for kunden.» sier Halvard Løchen, Manager Solution. Halvard har vært ansatt i Sariba i over åtte år og har dermed fått være med på utviklingen av selskapet.

Vi ser med stolthet tilbake på de 15 årene som har vært og gleder oss til de neste 15! Vi håper dere liker vår nye profil og at dere blir med oss videre på reisen.

Vil du vite mer om Sariba? Ta kontakt med Lionel Layerle