Sariba har lansert AGERUS i Norge!

startup 593327 1920

3. april lanserte Sariba Agerus’ prestasjonsutviklingssystem.
Nå introduserer Sariba AGERUS-metoden i Norge. Metoden har vendt opp-ned på den polariserte debatten om å måle eller ikke måle prestasjoner. Når vi isteden fokuserer på å gi de ansatte de rette forutsetningene for å prestere, vil prestasjonene komme og resultatene bedres, samtidig som trivsel og helse vil styrkes.

AGERUS tilbyr en vitenskaplig forankret metode som hjelper bedrifter og organisasjoner å fokusere på å gi ledere og medarbeidere riktige forutsetninger for å lykkes i hverdagen. AGERUS-metoden bygger på et kontinuerlig og systematisk utviklingsarbeid som involverer alle i virksomheten.

Torsdag 3. april gjennomførte vi i samarbeid med AGERUS et gratis seminar om AGERUS-metoden og nært relaterte temaer. Agendaen var som følger:

  • 15.00 – 15.45: Fokus på forutsetninger v/Fil. dr. Per Pettersson. Per er forsker på Stockholm Universitet. Hans forskning viser at når du fokuserer på individets egne forutsetninger for å kunne prestere, så vil effekten for individet være bedre helse, bedre prestasjoner og større tilhørighet.
  • 15.45 – 16.15: AGERUS system og metode i praksis v/Anders Nordmark. Anders har jobbet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i over 20 år, de siste 9 årene som ekspertkonsulent i Agerus. Han deler sine erfaringer rundt hvordan han i praksis har kunnet hjelpe kunder å utvikle mer helsebringende arbeidsplasser og bedrede resultater ved hjelp av AGERUS-metoden.
  • 16.15 – 16.30: SJ og Unilabs deler sine erfaringer med bruk av AGERUS system og metode. V/ Anna Johansson og Berit Lobben
  • 16.30 – 16.45: Saribas erfaringer med arbeid innen prestasjonsstyring v/Steinar Sabbasen. Prestasjonsutvikling omfatter både en styrings- og ledelsesdimensjon. Mange virksomheter har prøvd å implementere en prestasjonskultur – noen med suksess, andre med større utfordringer. Steinar deler Saribas erfaringer om beste praksis og fallgruver innen prestasjonsstyring.