Årets SAP Innovation Partner – det er oss!

SAP innovation partner of the year

Snakk om å starte 2024 på en skikkelig god måte! Under årets SAP Partner kick off, ble Sariba kronet med den prestisjefylte tittelen ‘SAP Innovation Partner of the Year’ for Norge.

For oss er denne prisen en viktig annerkjennelse av all innsatsen vi har lagt ned i innovasjon og produktutvikling. Vi i Sariba har i en årrekke jobbet med å ta SAP SuccessFactors` glimrende HR-løsning og tilpasse den til det nordiske markedet. Prisen er en bekreftelse på at vi har et riktig og viktig fokus, noe som vil gi oss både drivkraft og retning i tiden som kommer. Denne prisen betyr at alle timene og alt arbeidet vi legger ned i produktutvikling og innovasjon synes, og det er både gøy, motiverende og inspirerende.

Så hvorfor er Sariba så dedikert til innovasjon? Ifølge vår CEO, Lionel Layerle, handler det om å forme fremtiden og møte våre kunders behov på en stadig skiftende HR-arena:

«Innovasjon er hjertet i alt vi gjør. Vi lever i en tid hvor forandring er den eneste konstanten, spesielt innen teknologi. Ved å være i forkant av disse endringene, kan vi tilby våre kunder cutting-edge løsninger som ikke bare møter, men overstiger deres forventninger. Vi ønsker å gi våre kunder verktøyene de trenger for å blomstre i et stadig skiftende forretningsmiljø».

Lionel Layerle kvadratisk

Lionel Layerle

CEO

«Innovajson er hjertet i alt vi gjør. Vi lever i en tid hvor forandring er den eneste konstanten, spesielt innen teknologi» – Lionel Layerle, CEO i Sariba

Hvorfor er innovasjon så sentralt for Sariba? Her er noen av nøkkelmomentene som Lionel deler:

  • Redusere kompleksitet for våre kunder: Innovasjon er vår brekkstang for å utvikle løsninger som forenkler og reduserer kompleksiteten i ny funksjonalitet. Vi ønsker å gjøre det enkelt for kundene våre å ta i bruk det siste innen HR og teknologi.
  • Åpne dører for nye muligheter: Ved å jobbe med innovasjon gir vi kundene våre, og økosystemet rundt oss, tilgang til nye og flere muligheter for digitalisering av HR-prosesser. Det handler rett og slett om å ligge i forkant.
  • Relevans for eksisterende kunder: Ved å være innovative sikrer vi at vi alltid er relevante for våre eksisterende kunder. Vi ønsker å være en pålitelig partner som vokser og utvikler oss sammen med kundene våre.
  • Attraktive for nye kunder: Innovasjon gir nye kunder muligheten til å ta i bruk en av de mest komplette og innovative HR-løsninger tilgjengelig på markedet, raskt og enkelt

Når vi tar en nærmere titt på Saribas dedikasjon til innovasjon, gir Lionel oss et klart bilde av selskapets visjon. Men hvordan har vi gått fra ord til handling? Den rette mannen til å svare på dette heter Halvard Løchen, Saribas CDO og produktsjef.

Kan du fortelle oss hva konkret Sariba har gjort på innovasjonsfronten, Halvard?

«Ja, selvsagt! Vi har i flere år lagt ned betydelige ressurser i å bygge et modellfirma. Som mange kjenner til er SAP SuccessFactors et modulbasert system, som består av en modul per HR-prosess. I Saribas modellfirma har vi laget en template per modul. Disse templatene er basert på beste praksis, både prosessuelt, teknisk og metodisk. Målet er å redusere ‘Time to Value’ for kundene våre, samtidig som vi minsker kompleksiteten i prosjektene vi kjører».

«Vi har også utviklet add-ons som digitaliserer områder som ikke dekkes av SAP SuccessFactors. SAP SuccessFactors støtter de aller fleste HR-prosesser, men det finnes lokale prosesser som ikke er dekket godt nok. I disse tilfellene har vi utviklet egne løsninger, som for eksempel Sariba Care, vår egenutviklede løsning for sykefraværsoppfølging. Dette gjør vi for å kunne tilby en løsning som dekker alt innen HR».

«Til sist vil jeg trekke frem at vi har investert mye tid i å ha en tett og god dialog med SAP for å videreutvikle eksisterende løsninger og tilpasse dem til lokale markedsbehov».

Halvard 09.23

Halvard Løchen

CDO

«Målet er å redusere ‘Time to Value’ for kundene våre, samtidig som vi minsker kompleksiteten i prosjektene vi kjører» – Halvard Løchen CDO

Hvorfor ble Sariba SAP innovation partner of the year?

Vi tenkte det var på sin plass å ta med den tredelte begrunnelsen fra SAP Norge, for hvorfor akkurat Sariba fikk denne prisen.

  1. Sariba skiller seg ut ved å omfavne nye SAP-produkter som er utviklet for å redusere implementeringstiden på SuccessFactors. De deltar også aktivt i pilotgrupper, noe som gir dem en konkurransefordel i møte med lokale SMB-aktører. Samtidig bidrar dette til en reduksjon av kompleksitet for kundene.
  2. Ved å opprette en dedikert avdeling for produktutvikling har Sariba skapt en kultur som gir grobunn for både innovasjon og ny teknologi. Denne tilnærmingen gjør at de holder seg oppdatert på stadig skiftende trender.
  3. Sariba er aktivt engasjert, og bruker tid og ressurser i både møter og dokumentasjonsarbeid sammen med oss i SAP. Målet er å påvirke hvordan våre produkter vil fungere i fremtiden og samtidig sørge for at de er tilpasset norske lover og regler på best mulig måte.

Med den prestisjefylte prisen i sekken, tar vi et stort og spennende sprang inn i 2024! Vil du vite hva vi i Sariba jobber med for tiden? Eller hva vi kan hjelpe deg med? Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt.