Velkommen til oss, SalMar!

Salmar

Det er med stor glede, og en god dose ydmykhet, vi kan ønske SalMar velkommen som Saribas kunde.

SalMar er verdens nest største oppdretter av laks, og produserer fisk i Norge, Island, Skottland samt offshore. Siden 1991 har SalMar vært en pådriver for bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, en pådriver med lidenskap for laks.

SalMar har en uttalt forretningsmessig ambisjon om å være verdens beste oppdrettsselskap, og deres visjon er «Passion for Salmon». SalMar setter fokus på oppdrett på laksens egne betingelser og å være fremragende i alle ledd og detaljer av produksjonen.

«Jeg gleder meg til å se hvordan SAP SuccessFactors skal hjelpe SalMar med å få fokus på sine HR-prosesser» sier Cecilie Eckhardt, Sales & Marketing Director i Sariba. «SalMar er et selskap som er opptatt av kvalitet i alle ledd, og dette vil vi også se tydelig i deres arbeid med HR og HR-prosesser».

Har du spørsmål om samarbeidet med SalMar, Sariba, eller SAP SuccessFactors er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Cecilie.