Hvor godt følger du opp sykmeldte ansatte?

Sykmeldte ansatte

Det vil alltid være slik at ansatte blir syke, men har du tenkt på at din håndtering av dette både spiller en viktig roller for arbeidsmiljøet og har økonomiske konsekvenser? For hva skjer egentlig med ansatte som har vært sykmeldte i over et år har og nådd maksdato? Tall fra NAV viser at litt mer enn halvparten går over på arbeidsavklaringspenger, mens rundt 10 prosent er over på uføretrygd. Bare to av ti er i fullt arbeid et halvt år etter at de mistet retten til sykepenger fra NAV. En oversikt over utviklingen de siste fire årene viser at tallene er stabile gjennom hele perioden.

Det å følge opp sykmeldte ansatte kan for mange oppleves som en tung og krevende prosess. Når skal man begynne? Hva skal man gjøre? Hvilke skjemaer skal sendes hvor? Og ikke minst når? En erfaring mange gjør seg, er at maksdatoen av og til kommer litt brått på.
Vi i Sariba har utviklet en løsning som ivaretar akkurat dette, nemlig Sariba Care. Målet er at den ansatte skal bli godt ivaretatt underveis i sykdomsperioden, få en god retur til arbeidsplassen og en så kort sykdomsperiode som mulig. Bedre oppfølging av syke kollegaer gir både et tryggere arbeidsmiljø og økt trivsel på arbeidsplassen.

Oppfølging av sykmeldte ansatte

Med Sariba Care gir du lederne i din bedrift et verktøy som hjelper dem med å følge opp ansatte i sykefravær. Løsningen veileder lederne gjennom sykefraværsprosessen og sørger for at myndighetenes krav, regler og frister ivaretas i alle steg.
Når du tar i bruk Sariba Care vil du strømlinjeforme sykeoppfølging i din bedrift, noe som både reduserer sykefraværsprosenten og sparer bedriften for betydelige kostnader.

Beregninger NHO har foretatt viser at en gjennomsnittlig kostnad for sykdom er 2.900 kr. pr dag, og refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden er 2.400 kr. Med redusert sykefraværsprosent vil din bedrift oppnå store kostnadsbesparelser

Når du tar i bruk Sariba Care får du:
• Veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
• Rapporteringsverktøy mot NAV og fastlege som tilfredsstiller lovkrav
• Automatisk påminnelser til ledere når et oppfølgingspunkt nærmer seg fristen
• En pedagogisk og brukervennlig tilnærming

Vil du vit mer er du velkommen til å ta kontakt med Håvard Aspenes.