Sammen for en grønnere fremtid

Sariba er Miljøfyrtårn

Denne høsten har vi stolt kunngjort at Sariba har oppnådd miljøfyrtårnsertifisering. Denne milepælen viser vårt engasjement for bærekraft, ikke bare som et svar på våre kunders krav, men også som et løfte overfor våre ansatte og samfunnet vi er en del av.

Miljøfyrtårn: Mer enn et krav fra kunder

For mange av våre kunder er en miljøsertifisering et krav når de skal velge en leverandør av HR-system. Det er et klart signal om at bedriften tar ansvar for sitt miljøavtrykk og er villig til å gå utover det som faktisk er lovpålagt. Hos Sariba ser vi imidlertid ikke bare på dette som en oppfyllelse av krav, men som en fantastisk mulighet til å gå i front og inspirere til positiv forandring.

Da vi startet sertifiseringsprosessen forstod vi raskt at vi trengte en samarbeidspartner. Vi ble derfor veldig glade da vi kom over selskapet Grønn Jobb. Grønn Jobb deler vårt engasjement for bærekraftige praksiser, og er eksperter på nettopp Miljørfyrtårnsertifiseringer. Grønn Jobb har, med stødig hånd, veiledet oss gjennom hele prosessen, noe vi er veldig takknemlige for.

Miljofyrtarn 1

Verket ble kronet med en diplomutdeling i Oslo Rådhus!

Diplomet ble overrukket av Oslos daværende ordfører, Marianne Borgen. Som bildene over viser var det to stolte Saribarepresentanter som tok i mot diplomet!

En grundig gjennomgang

Å være et miljøfyrtårn betyr at vi har tatt en grundig gjennomgang av hvordan vi jobber, og vi har kartlagt områder hvor vi kan forbedre vår miljøpåvirkning. Vi har vært innom områder som energieffektivisering og avfallshåndtering, helse, miljø og sikkerhet, og hva vi kan gjøre for å fremme bærekraftig transport. Med denne sertifiseringen tar vi et stort skritt nærmere vårt mål om å være en ansvarlig aktør i et stadig mer miljøbevisst forretningslandskap.

Arbeidet med å oppnå Miljøfyrtårn-sertifisering har allerede satt sitt preg på arbeidshverdagen vår. Vi har fått på plass kildesortering, og gjennomfører veiing av avfall to ganger i året, for å følge med på utviklingen går riktig vei. Fremover vil vi årlig identifisere våre miljømål, og disse vil bli integrert i vårt miljøregnskap. Vi har også jobbet målrettet med å utvikle vår bærekraftstrategi, og har fått på plass et grundig og informativt dokument som viser hva vi gjør, og hvordan vi jobber med dette. Fra nå av vil vi hvert år definere hvilke miljømål vi skal jobbe med, og disse inngår i vårt miljøregnskap. Alle disse tiltakene er en del av vår målrettede innsats for å gjøre vårt lille hjørne av verden litt grønnere, ett skritt om gangen.

Vårt samfunnsansvar starter med miljøfyrtårnsertifiseringen

Vi i Sariba er både klar over og opptatt av at vi har et samfunnsansvar. Dette er et ansvar vi tar på alvor og med glede. Vi mener at bedrifter har en plikt til å påvirke samfunnet positivt, både lokalt og globalt. Vår miljøfyrtårnsertifisering er ikke bare en forretningsstrategi, men en erkjennelse av at vi er en del av noe større. Vi er stolte av å bidra til en bærekraftig fremtid, og håper vår sertifisering kan være en inspirasjon for andre bedrifter.

Som arbeidsgiver har vi også en forpliktelse ovenfor våre ansatte. Saribafamilen består i dag av 100 ansatte. Når vi løfter blikket, vil det si at det er 100 familier som er avhengige av oss som arbeidsgiver. Dette er et ansvar vi tar på alvor. Vi er nødt til å sørge for at fremtiden til disse 100 familiene forvaltes på best mulig måte.

Vi jobber for å skape et arbeidsmiljø som ikke bare oppmuntrer til profesjonell vekst, men også til personlig utvikling. Våre ansatte er rett og slett nøkkelen til vår suksess, og at de trives er helt avgjørende for oss. Når vi nå har satt i gang med bærekraftige praksiser viser vi ikke bare omsorg for miljøet, men også for alle menneskene som utgjør Saribafamilien.

Vår forpliktelse

I Sariba er vi ikke bare opptatt av å levere førsteklasses HR-tjenester til kundene våre. Vi forplikter oss også til å være gode eksempler når det kommer til bærekraft, inspirere til endring og være gode samfunnsborgere. Vår miljøfyrtårnsertifisering er ikke slutten på reisen, men begynnelsen på et nytt kapittel i vår forpliktelse til en bedre fremtid.

Takk for at du er en del av denne reisen med Sariba.