Prosessgjennomgang av SAP HR-løsningen

startup 593338 1920

Dekker SAP HR løsningen din de nødvendige HR prosessene? Det er lurt å ta en gjennomgang!
For å sikre at SAP HR-løsningen som er satt opp dekker de nødvendige HR-prosessene kan det være lurt å ta en gjennomgang av systemet med utgangspunkt i prosessene.

Prosessene blir gjennomgått og det blir sjekket ut om man har tilstrekkelig systemstøtte der det er behov for det. Fokus blir å sjekke ut om det er deler av prosessene man har unødvendige manuelle oppgaver eller bruker uforholdsmessig mye tid. Da er det store gevinster ved å automatisere, ettersom det frigir tid som kan brukes til andre ting.

Mange bedrifter har systemer som ble implementert for å være til støtte for andre prosesser enn de bedriften har i dag, eller at bedriften har endret omfang m.m. og dermed har andre behov enn da løsningen ble implementert. Da kan det være behov for å foreta korreksjoner. Dette er gjerne ikke noe man tenker på til daglig, ettersom man fort blir vant til hvordan ting fungerer. Da kan det være behov for å få noen utenforstående til å se på løsningen sammen med seg.

De prosessene som det bør fokuseres på er med andre ord prosesser som enten er tidkrevende, manuelle eller av andre grunner trenger forbedringer. Etter at prosessene er gjennomgått bør det tas et møte der man diskuterer funnene, og velger mellom alternative tiltak der det er aktuelt. Tanken er at prosessgjennomgangen skal avdekke det som er nødvendig å gjøre noe med, og ikke nødvendigvis beskrive alle prosessene for HR. Dette er en raskere og dermed billigere tilnærmingsmetode enn å gjennomgå hele konfigurasjonen i detalj.

Ta gjerne kontakt med marita.johansen@sariba.com hvis du har spørsmål om dette.