Kværnland Group Klepp

Sariba har innført skiftplanlegging hos Kverneland Group Klepp

Kværnland Group Klepp. Skiftplanlegging i SAP.

Av Ole Stokkeland

Det Jærenbaserte selskapet Kverneland fylte nylig 140 år. Selskapet er en av verdens største produsenter av ploger og andre landbruksredskaper. Konsernet har produksjon i flere land, men plogene produseres på Jæren hvor Kverneland har ca 500 ansatte. Selskapet eies av japanske Kubota, som satser langsiktig på den kjente merkevaren Kverneland. Sariba har innført skiftplanlegging i SAP hos Kverneland  Group Klepp, slik at ledere kan få en bedre oversikt over skiftplaner og planlagt fravær blant sine ansatte.

En solid produksjonsbedrift

Kverneland Groups hovedkvarter og produksjonsanlegg, ligger nøyaktig der hvor Ole Gabriel Kverneland grunnla sin smievirksomhet i 1879. Han hadde sterk tro på innovasjon og utviklet, sammen med sitt team, en plog som var spesielt godt egnet for de vanskelige grunnforholdene i Norge. I samarbeid med flere stålprodusenter utviklet de nye ståltyper, noe som førte til robuste ploger og et svært godt omdømme.

140 år senere er Kverneland fortsatt en produksjonsbedrift, og dette gjenspeiles i måten de ansatte arbeider på. I produksjonen går de ansatte flere ulike skift. Primært er det snakk om 2-skiftsordninger, men enkelte ansatte er en del av 3-skiftsordninger. Grunnet ulike typer fravær og justeringer i produksjonen er det ofte behov for endringer i skiftplaner. Dette har tidligere vært håndtert ved at ledere har sendt en e-post til HR, som så har endret dette manuelt i SAP. Dette var en prosess som var unødig arbeidskrevende, og som kunne føre til at det tok tid før systemet var oppdatert

Høsten 2018 ble en ny lederportal i NWBC innført hos Kverneland. I denne forbindelse ble det besluttet at det skulle sees på hvordan endringer av bemanning i produksjonen kunne gjøres smidigere. Resultatet ble at Sariba satte opp skiftplanlegging i SAP som en del av ledernes verktøykasse.

Oversikt, besparelser og frigjort tid

Innføringen av skiftplanlegging i SAP har gitt ledene en god oversikt over sine team. De vet hvem som jobber når, og de har oversikt over fravær i et ryddig bilde. Lederne kan også enkelt registrere fravær og oppdatere systemet med både sporadiske og mer langsiktige endringer i arbeidsplanene.

Etter innføring av SAP Skiftplanlegging har lederne i Kverneland en ajour oversikt, og de gjør oppdateringer selv. Alt dette sikrer rett lønn til den ansatte, og arbeidsbelastningen på HR er redusert.

Kverneland er godt fornøyd med Saribas leveranse og innføringen av skiftplanlegging. De forteller at den samlede tidsbruken har gått ned, noe som har gitt økonomiske besparelser.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi dine leder bedre oversikt, frigi tid og spare penger? Ta gjerne kontakt med Marita Johansen for mer informasjon.