Telepay skrinlegges – velkommen SEPA

telepay sepa

Har du fått med deg at Telepay skrinlegges for godt? Og vet du hva dette betyr for deg og din bedrift?

La oss ta det grunnleggende først: Telepay er et standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel ditt lønns- og ERP-system, og din bank. Filformatet, som ble utviklet på slutten av 80-tallet, har historisk sett vært det mest utberedte betalingsformatet i Norge, både for nasjonale og internasjonale betalinger.

Men nå er det altså slutt. Telepay byttes ut med en ny internasjonal standard, nemlig SEPA. SEPA står for Single Euro Payments Area, og er en felles betalingsmetode som skal gjøre det lettere å handle på tvers av land tilhørende EU/EØS. ISO 20022 XML er det nye formatet for innsending av betalingsfiler som skal benyttes for betalinger i euro innen SEPA og har vært i bruk siden 31. oktober 2016.

Frem til nå har det vært mulig å benytte Telepay, men i løpet av 2024 er det over, for de aller fleste banker. Telepay erstattes fullt og helt av SEPAs standard betalingsfil; ISO20022 XML. Det nye filformatet blir ny standard for filbaserte betalingsoppdrag og informasjonsformidling i kunde/bank grensesnittet, og etter hvert også i hele verdikjeden fra betaler til betalingsmottaker.

Hva betyr dette for deg?

Kort oppsummert: Du og din bedrift må over på SEPA, og ta i bruk ISO20022XML innen banken din slutter å motta Telepay. Hvis ikke, får du ikke utbetalt lønn til dine ansatte.

Heldigvis er det hjelp å få. Vi i Sariba har allerede hjulpet flere av våre kunder med å sette opp betalingsfiler fra SAP basert på SEPAs nye filformat, og vi er nå klare til å hjelpe akkurat deg. Vi setter opp det nye formatet i henhold til din banks kriterier, og vi samarbeider tett med både deg og din bank, gjennom hele prosjektet. Om du ønsker det, hjelper vi deg gjerne med å endre masterdata for betalingsinformasjon pr ansatt, slik at dette er oppdatert og korrekt når de nye filene skal sendes.

Hvor lagrer du dine betalingsfiler?

I forbindelse med endringen til SEPA er vår klare anbefaling at du tar en grundig vurdering av hvor du lagrer dine betalingsfiler. Lagres de lokalt? Og har du i så fall tenkt på hva dette kan føre til? Lokalt lagrede filer kan utsettes for både hacking og manipulasjon, og er ikke en sikker nok løsning. Filene bør derfor sendes direkte fra SAP og til banken, slik at ingen har mulighet til å tukle med filene.

Nå haster det

Hvis du enda ikke har en plan for overgang til SEPA og ISO20022 så begynner det faktisk å haste. Prosessen med å få dette på plass kan gå over flere måneder, og 2024 er ikke så langt unna. Vi anbefaler deg på det sterkeste å sjekke med din bank når de slutter å motta Telepay. Sikre at dine ansatte får lønn på konto også etter at Telepay er skrinlagt for godt, samtidig som du sikrer en sikker forsendelse av dine lønnsfiler.

Kontakt oss allerede i dag, vi hjelper deg gjerne i gang