Tydeliggjør gevinster fra ditt nye HR-system – for andre enn HR

Hvordan tydeliggjør du gevinster knyttet til ditt nye HR-system

Har du investert i et nytt HR-system? Eller er du kanskje i planleggingsfasen av en slik investering? Uansett hvor i denne prosessen du befinner deg, er det viktig å tydeliggjøre gevinster en slik investering gir. For det er ikke til å stikke under en stol: Et nytt HR-system koster. Samtidig er det utrolig viktig å poengtere at et nytt HR-system også gir gevinster. Og her snakker vi ikke bare om gevinster for HR-avdelingen. Et nytt HR-system vil gi gevinster for hele organisasjonen: For ledere og ansatte, økonomi, marked og salg, ja til og med for administrerende direktør.

For å få med deg hele organisasjonen på notene, er en krystallklar beskrivelse av ha du ønsker å oppnå avgjørende: hvilke problemer skal du løse, og hvilke resultater kan dere forvente? Og hvordan er disse resultatene knyttet til forretningsnytte, og til utfordringer bedriften står overfor? Jo sterkere og bedre forankret denne beskrivelsen er, og jo tydeligere de forventede resultatene defineres, desto sterkere er businesscaset ditt. En godt beskrevet businesscase er viktig, ikke bare for å få godkjent investeringsbeslutningen, men også som en ledestjerne gjennom hele prosjektfasen.

Verdi og gevinstrealisering

For mange er utfordringen å klare å kvantifisere gevinstene og motivene for endring. For hvordan regner du om en forbedret onboardingsprosess til kroner og øre? Og hvordan synliggjør du gevinstene knyttet til et nytt kompetansesystem for de ansatte? En skyløsning som SAP SuccessFactors driver automatisering av prosesser og reduserer behovet for manuelt arbeid – både for HR-avdelinger, og for de som bruker løsningen. Metoden for å kvantifisere dette effektivitetspotensialet er først å forstå eget utgangspunkt (baseline) og deretter sammenligne dette med resultatene som andre selskaper har fått.

Vårt rammeverk – tydeliggjør gevinster

I løpet av våre over 20 år innen HR har vi sett hvor stor gevinst HR får når de kobler systeminvesteringen opp imot gevinstrealisering. Vi har rett og slett sett hvor stødig HR står i organisasjonen, når de oversetter HR-systeminvesteringen til gevinst i kroner og øre.

Med dette som bakteppe har vi i Sariba utviklet ett ROI-rammeverk som hjelper våre kunder med nettopp dette. Med vårt rammeverk kobles din bedrifts viktigste forretningsmål sammen med 3-5 HR-prioriteringer – dette er prioriteringer som støtter forretningsmålene. Deretter defineres både mål for HR – og delmål /KPIer. Dette er et område vi i Sariba virkelig brenner for, og vi mener at vårt rammeverk gir kundene våre ett unikt styringsgrunnlag både under prosjekter, men også i driftsfasen. Med økt bevissthet på hva du ønsker å oppnå, øker sannsynligheten for å treffe blink – betraktelig!

Vi bistår deg med:

  • Inspirasjon og erfaringsdeling
  • Tilrettelegging av workshops
  • Dokumentasjon
  • Second opinion på allerede produsert materiale.