Unngå feil i lønn og lønnsrapportering til Altinn

Hvor trykker skoen? Unngå feil i lønn og lønnsrapportering til Altinn.

feil i lønn og lønnsrapportering

Av May-Britt Jørgensen & Maja Edborg-Torjussen

Vi som jobber med lønn vet at feilmeldinger kan oppstå både i lønn og i lønnsrapporteringen til Altinn. Heldigvis kan dette unngås ved å sette opp gode kontroller og ved å bruke de riktige rapportene. Skoen trykker ikke på antall muligheter i SAP, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

I Saribas lønnsteam jobber det en gjeng med svært erfarne mennesker. Det de alle har til felles er at de har jobbet med praktisk lønnsarbeid før de gikk over i konsulentjobben hos oss. Dette gjør at vi, med hånden på hjertet, kan si at vi har svært god erfaring innen både bruk av rapporter og i oppsett av kontroller.

Unngå feil i lønn og lønnsrapportering

Med innføringen av Payroll Controll Center har vi alle fått se hvordan SAP har tatt kontroller i lønn til et helt nytt nivå. Nå er det en gang sånn at ikke alle har hatt tid, ressurser eller kapasitet til å implementere denne løsningen. Om det gjelder deg, har vi gode nyheter! Vårt lønnsteam har nemlig utviklet en egen pakke med kontroller som kan legges inn i din lønnskjøring. På denne måten sikrer du at feil oppdages så raskt som mulig. Dette gjelder både masterdatafeil (for eksempel fødselsnummer, manglende kontonummer etc), feil kombinasjon av lønnarter, eller hvis beløpsgrenser nås. Og dette er bare for å nevne noen eksempler.

I tillegg har vi utviklet gode og fornuftige rapporter. Disse rapportene gjør det enklere å kontrollere restsaldoer for blant annet inkassotrekk og påleggstrekk, uoppgjorte feriepenger og netto negativ lønn. I disse rapportene har vi også sørget for at fratrådte fra tidligere perioder kommer med. Smart, ikke sant?

Vi gjør livet ditt enklere

For å gjøre livet ditt enda enklere har vi utviklet ende flere rapporter! Dette er rapporter som blant annet lister ut oppsettet på lønnartene dine, for å enkelt gi deg både oversikt og kontroll. I tillegg finnes det ulike jobber for å gjøre oppdateringer mer effektivt. Dette gjelder blant annet oppdateringer av rekalkuleringsdato for lønn på grupper av ansatte. Dette er bare eksempler på hva vi kan hjelpe deg med, slik at du fanger opp feilsituasjoner på et så tidlig tidspunkt som mulig og før endelig lønn kjøres.

Vi vet at du ønsker å utbetale korrekt lønn, og at du samtidig ønsker å bruke mindre tid på kontroll av lønnsdata og korreksjoner i etterkant. Hvis dette stemmer, har vi altså svært gode løsninger for deg.

Ønsker du mer informasjon, eller at vi skal sette opp de smarte løsningene for deg? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.